Korxona Ustavi va unga kirilgan o’zgartishlar

 «TECHNO CONTINENTAL» aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxona ta`sischisining 2018-yil 23-yanvar kunidagi 1/2018-sonli qarori (Bayonnoma №1/2018) asosida tasdiqlangan.

♦ Ustav Toshkent shahri, Bektemir tumani Yagona darcha markazi tomonidan 2018-yil 27-yanvar kunida ro’yxatga olingan. 

Ichki faoliyatga doir Nizomlar: