«Techno Continental» Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Xorijiy korxonasining Ustavi 2018-yil 27-yanvar kuni 569933-raqam bilan davlat ro’yxatidan o’tkazildi.

Jamiyatning Ustavi ushbu havolada joylashgan.